Safe vs. save

De Engelse woor­den safe en save zijn bei­de afs­tam­melin­gen van het Lati­jnse salvus, dat “in goede gezond­heid”, “veilig” betekent. Maar inmid­dels zijn safe en save hun eigen weg gegaan, en je kunt ze niet zomaar ver­wis­se­len. We leggen uit hoe het zit!

Waar hebben we het over?

Woor­den die met een buiten­landse tong­val min of meer gelijk klinken, wor­den sneller door elka­ar gehaald.

Betekenis en gebruik

  • Safe is een bijvoeglijk naam­wo­ord dat “veilig” betekent.
  • Save is werk­wo­ord dat “redden”/”veiligstellen” of “opslaan”/“bewaren” betekent. Een andere beteke­nis is: “(geld) sparen”.

Je ziet meteen dat de defin­i­tie van deze woor­den wel degelijk ver­want is. Alle betekenis­sen van save kun je duiden als een vorm van “veilig maken”.

Voorbeelden

  • Have a safe trip!
  • We live in a very safe neighborhood.
  • I don’t think my hus­band wants to save our marriage.
  • Did you save the file on your hard drive?
  • We need to save up for our round-the-world trip.

Even opletten

Voor sprek­ers van het Ned­er­lands zijn deze Engelse woor­den extra ver­war­rend, omdat de neig­ing is om ze alle­bei als [seef] uit te spreken. Maar in het Engels zijn het zek­er géén homo­fo­nen:

  • Bij safe is de klank van de a wat kor­ter en eindigt het woord op een harde f‑klank.
  • Bij save is de klank van de a langer en eindigt het woord op een zacht v‑klank.

Let op! In bei­de gevallen klinkt de a niet als een Ned­er­landse [ee], zoals in keet of reep. Dat is een monoftong (één-klank) die je in principe kunt bli­jven oprekken. Denk aan heeeeel mooi of veeeel beter.

De Engelse eɪ-klank is een diftong, een tweeklank. Het is een com­bi­natie van twee ver­schil­lende klink­ergelu­iden die min of meer klinken als de Ned­er­landse [ee] en [ie]. De a in safe en save klinkt dus als [ee-ie], waar­bij de dubbel-klink­er in safe kort is, en in save langer.

Weetje

Safe heeft nog een andere, afgelei­de beteke­nis. En wel als het zelf­s­tandig naam­wo­ord safe dat “kluis” betekent.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties