Reservebank

Oh jee oh jee, mor­gen is het weer eens zover: het Groot Dictee der Ned­er­landse Taal wordt gehouden. Ik vind het vrij won­der­lijk, maar veel mensen gaan er klakkeloos van uit dat, één, ik alti­jd mee­doe met het Dictee, en twee, ik dat leuk vind. Omdat ik van taal hou en zo. Wel­nu, het tegen­overgestelde is het geval: ik hou van taal en dus doe ik niet mee met het Dictee.

Het Groot Dictee
Het Groot Dictee

Natu­urlijk, ik zie de ver­maak­waarde er heus wel van in. Natu­urlijk, het is leuk als een schoolkind van 14 min­der fouten maakt dan de staatssec­re­taris van Belan­grijke Zak­en. Natu­urlijk, er zit een masochis­tisch soort genot in het voe­len van die kro­nkel in je hersens wan­neer je denkt: wat is dat nou weer voor bizar woord?

Maar ik bli­jf erbij: het Groot Dictee gaat niet over taal. Er zijn vast mensen die zon­der aarzel­ing kun­nen opnoe­men wie er aan het begin van de wed­stri­jd op de bank zat­en bij de EK-kwal­i­fi­catiewed­stri­jd tegen Polen in 1987 – maar heeft dat iets met voet­bal te mak­en? Er zijn vast mensen die pre­cies weten hoe vaak het woord zomer voorkomt in het hele oeu­vre van Shake­speare – maar heeft dat ook maar iets te mak­en met het gevoel dat je kri­jgt als je geliefde je Son­net 18 voor­leest: Shall I com­pare thee to a summer’s day? Er zijn vast mensen die, gezeten aan de din­ertafel, met angst­wekkende nauwkeurigheid kun­nen vertellen hoeveel kilo­calo­rieën er zit­ten in elk van de geserveerde voed­ingsstof­fen – maar wordt het eten daar lekkerder door? Neen, neen, driew­erf neen.

Ja, taal is gebon­den aan regels; en ja, het is belan­grijk dat je die regels kent en je eraan houdt. Maar de oploss­ing voor alle raad­sels die het Groot Dictee ons voorschotelt kun je gewoon opzoeken in een woor­den­boek. Het enige knappe aan een goede score bij het Dictee is dat iemand het alle­maal uit zijn hoofd kent.

De reden dat ik zo van taal hou is juist dat het al die din­gen over­draagt die je niet kunt opzoeken. Wat jij te melden hebt, wat jou raakt, hoe jij de wereld ziet, wat jouw ver­haal is. Daar draait het om, en niet om de vraag of je d‑e g‑e-p-r-i-v-i-l-e-g-i-e-e-r-d‑e g‑y-n-a-e-c-o-l-o-o‑g p‑e-r-c-i-p-i-e-e-r-d‑e d‑e m‑a-n-o-e-u-v-r‑e v‑a-n d‑e g‑e-d-w-e-e‑ë z‑e-n-b-o-e-d-d-h-i-s‑t in één keer fout­loos uit kunt braken.

Durf te lev­en! Boy­cot het Groot Dictee!

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties