Quotum vs. quota

Het woord quota gedraagt zich soms als een enkelvoud en soms als een meervoud. Klopt dat wel, en welke vorm heeft de voorkeur?

Waar hebben we het over?

Soms kom je een woord tegen dat zowel meervoud als enkelvoud kan zijn. Denk aan één kus, twee kussen en één kussen, twee kussens. Aan het woord kussen alleen kun je dan niet zien met welke vorm je te maken hebt. Bij quota speelt iets dergelijks.

Betekenis en gebruik

  • Een quotum is een officieel vastgestelde hoeveelheid of (evenredig) aandeel van iets. Het meervoud van quotum is quota of quotums.
  • Een quota is een officieel vastgestelde hoeveelheid of (evenredig) aandeel van iets. Het meervoud van quota is quota’s.

Je ziet: er is hier helemaal geen verschil van betekenis, maar alleen van vorm. Quota is dus zowel het enkelvoud van quota’s als het meervoud van quotum.

Voorbeelden

  • De partners in de firma krijgen allemaal een quotum/quota van de winst.
  • De quota/quota’s/quotums die worden opgelegd voor de visvangst in de EU zijn altijd onderwerp van politieke discussie.

Even opletten

Je hebt het al gezien in het voorbeeld hierboven: er zijn voor deze betekenis maar liefst drie meervouden te vinden: quota, quotums en quota’s.

Let dus goed op als je in dezelfde tekst óók de enkelvoudsvorm gebruikt. Je moet wel het meervoud kiezen dat daarbij hoort.

Weetje

Deze term komt uit het Latijn, waar quotum het enkelvoud is en quota het meervoud. Daarnaast is later ook de vernederlandste meervoudsvorm quotums ontstaan.

Daarnaast kende het Latijn de uitdrukking quota pars, wat “het hoeveelste deel” betekent. Deze woordgroep is in het Nederlands (en bijvoorbeeld ook in het Engels) verkort tot alleen quota – maar dan gebruikt als enkelvoud! Ziedaar de bron van alle verwarring.

SaveSave

Wat vind jij?