Poison vs. toxin

Stel, je wordt ineens een moord­dadig type en besluit om iemand in het Engels wat gif toe te dienen. Wat geef je ze dan: een poi­son of een tox­in? Kan het miss­chien ook alle­bei? En nu we het er toch over hebben, hoe zit het dan met een ven­om? We lat­en iedereen rustig lev­en en zoeken het uit!

Waar hebben we het over?

Woor­den die heel dicht tegen elka­ar aan schurken qua beteke­nis hebben soms toch een duidelijk ver­schil­lend gebruik en vaak heel andere oorsprong.

Betekenis en gebruik

  • Een poi­son is een gif, een chemis­che stof (natu­urlijk of kun­st­matig gemaakt) die schadelijk of zelfs dodelijk is voor een lev­end organisme.
  • Een tox­in is een gif­stof die aange­maakt wordt in de cellen van een lev­end wezen, en kan dus niet syn­thetisch zijn.

Het woord poi­son kan ook een werk­wo­ord zijn, en dan betekent het: vergiftigen.

Voorbeelden 

  • Any drug can be a poi­son if the dose is too high.
  • Many insects pro­duce pow­er­ful tox­ins.
  • Do you think the count­ess was poi­soned by the butler?

Even opletten

Je kunt daar­naast ook nog de term ven­om tegenkomen, die óók “gif” betekent. Dat is dus num­mer drie. Wat is dan het verschil?

Een ven­om is een spec­i­fiek soort tox­in, namelijk een­t­je die door een dier zelf wordt toege­di­end aan het slachtof­fer via een wond (vaak een beet). Bek­ijk het zo: het gif in het sli­jm op de rug van een kikker die je oppakt is een tox­in, en het gif in de beet van een slang is een ven­om.

Weetje

Het woord poi­son stamt af van het Lati­jnse potionem, dat “drank” betek­ende, maar ook “giftige drank”. Ook het huidi­ge Engelse woord potion (behan­del­drankje of tover­drank) is daaraan ver­want. Poi­son en potion zijn dus een dou­blet.

De oor­sprong van het woord tox­in is anders. Dat voert terug op het Griekse tox­i­con phar­ma­con, waar­bij tox­i­con (van tox­i­cos) “voor pijlen of boogschi­eten” betekent, en phar­makon “een medici­jn, gif, spreuk, betover­ing”. In de taal was de oer-tox­in dus een gif­stof die je op een pijlpunt deed om de tegen­stander nog meer leed toe te brengen.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties