Open brief: een nieuwe start

Het is alweer een paar maan­den gele­den dat ik bij Taalei­doscoop op de pauze­knop druk­te. En in de tussen­ti­jd is er veel veran­derd. Een deel van de tur­bu­len­tie is tot rust gekomen, en er was tijd voor reflec­tie over hoe nu verder te gaan. Ik praat jul­lie graag even bij.

De pijplijn

Allereerst: ik hoop bin­nenko­rt weer te starten met nieuwe taalver­halen (onder andere over bij­zon­dere woor­den, TaalTips (ook Engelse tips) en taal­ter­men van de week. Ook de meer prak­tis­che artikels over taal­regels en ‑gebruik en de nog embry­onale cat­e­gorie TaalKiek­jes bli­jven van de par­tij. (Je snapt het al: ik zet de vrucht­en van bij­na vijf­tien jaar taal­bloggen maar weer eens in de etalage…)

Voor­lop­ig gaat de fre­quen­tie wel iets omlaag; ik mik op één artikel per week.

Onderhoud nodig

Een van de rede­nen dat ik op een lager pit­je her­start is dat de Taalei­doscoop-web­site zelf nogal toe is aan een onder­houds­beurt. Ik zal je niet verve­len met de details, maar het tech­nol­o­gis­che plat­form achter de site (Word­Press, voor de liefheb­bers) heeft zich flink ontwikkeld, ter­wi­jl de vor­mgev­ing (dat noe­men ze een “the­ma”) inmid­dels geda­teerd is.

Oftewel: ik ga over­stap­pen op een nieuw the­ma, en daarmee zal de site ook visueel een opfris­beurt kri­j­gen. Ook wil ik de organ­isatie achter de scher­men wat vereen­voudi­gen, zodat het web­mas­tert­je spe­len wat min­der arbei­dsin­ten­sief is. Dat alles zal miss­chien met wat hort­en en stoten gepaard gaan, want ik ben maar een ama­teur op dat gebied. Dus vergeef het me als niet alles vlekkeloos verloopt.

Zegt u het maar!

Maar het belan­grijk­ste is miss­chien nog wel: ik wil graag van jul­lie horen. Dit is het moment om Taalei­doscoop ook inhoudelijk opnieuw in te richt­en, bij te sturen, te ver­rijken, te stroomlijnen.

Dus, lieve lezer… 

  • Zijn er din­gen die je nog mist op deze site?
  • Waar wil je juist meer van zien?
  • Welke onder­w­er­pen vind je interessant?
  • Heb je andere ideeën of sug­gesties die je wilt delen?

Het is mijn bedoel­ing om voor taal­liefheb­bers elk bezoek aan Taalei­doscoop de moeite waard te mak­en. Dus ver­tel: hoe kan ik je nog beter bedi­enen? Laat een bericht achter onder­aan deze pag­i­na, of vul anders het con­tact­for­muli­er in. 

Dank alvast.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

4 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Geert Niks

Beste Har­man,
Wat een goed bericht dat je de draad weer (kunt) oppakken.
Wat mij betre­ft ga je inhoudelijk op de oude voet voort.
Mocht ik weer een woord hebben voor nad­er com­men­taar, dan meld ik mij.
Succes!

Alexia

Allereerst, welkom terug.
En voor wat betre­ft de inhoud, ga vooral zo verder. 

Suc­ces
Alexia