One of the few vs. one of the only

De Engelse uit­drukkin­gen one of the few en one of the only lijken min of meer het­zelfde te beteke­nen – maar is dat wel zo? En nu we het er toch over hebben: zijn ze alle­bei wel cor­rect? Het antwo­ord is ja, maar toch nee, ten­z­ij. Hoe dat zit? Lees snel verder!

Waar hebben we het over?

Soms is een bepaalde taaluit­ing héél soms goed, maar toch meestal fout.

Betekenis en gebruik

  • One of the few is een Engelse uit­drukking die “een van de weinige” betekent.
  • One of the only is een alter­natieve (en pop­u­laire) vari­ant op one of the few die meestal als fout of op zijn minst “min­der net­jes” wordt gezien. Immers: the only impliceert dat iets uniek is, slechts één, ter­wi­jl one of thejuist aangeeft dat er méér van moeten zijn; er zit dus een logis­che tegen­stri­jdigheid ingebakken.

Korte ver­sie: ga alti­jd voor one of the few

Ten­z­ij… oké, als je echt je best doet, kun je uit­zon­derin­gen bedenken – maar daar komen we straks op terug.

Voorbeelden 

  • Mar­cia is one of the few peo­ple I trust.
  • This is one of the few Rem­brandt paint­ings that is still in a pri­vate collection.

Even opletten

Som­mige taalmeesters zijn in dit geval niet zo streng als ik – wat uit­zon­der­lijk is, want meestal ben ik zelf niet zo streng – en zeggen dat one of the only werkt als een soort ver­sterk­te ver­sie van one of the few. Je kunt one of the onlydan lezen als een equiv­a­lent voor one of the very few.

Het bek­ende Mer­ri­am-Web­ster woor­den­boek vol­gt bijvoor­beeld deze lijn en geeft als voor­beeld: That was one of the only times I ever saw my father cry. Toch zou ik ook in dit geval one of the few times of one of the very few times de voorkeur geven, al was het maar om het con­trast met the only time (wat heel iets anders betekent!) te behouden.

Weetje

Je las al dat er uit­zon­derin­gen te bedenken zijn waar­bij one of the only de juiste – en ook de enige juiste – vorm is. Dan kan bijvoor­beeld als de one slaat op slechts een uit een grot­er geheel en als dat grotere geheel de enige (only) is in zijn soort.

  • You are one of the only two peo­ple I’ve ever tru­ly, mad­ly, deeply loved.

In een zin als deze is one of the few onzining.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties