Of course vs. off course

De woor­den of en off wor­den wel vak­er door elka­ar gehaald, maar miss­chien nog wel het meest in de com­bi­naties of course en off course. Wat is het ver­schil en hoe kies je de juiste vorm? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Zelfs de kle­in­ste spellingsver­schillen kun­nen voor een groot onder­scheid in beteke­nis zorgen.

Betekenis en gebruik

  • Of course betekent “natu­urlijk”, “uit­er­aard”.
  • Off course betekent “uit de koers” of “van het (juiste) pad”, zow­el let­ter­lijk als figuurlijk.

Voorbeelden 

  • Of course I’ll help you!
  • Jill for­got to do the gro­ceries, of course.
  • The ship drift­ed off course.
  • Our insti­tute went off course under the new management.
  • If you don’t look where you’re head­ed, you’ll go off courseof course.

Even opletten

Met een Ned­er­landse tong­val klinken de woor­den of en off al snel ongeveer het­zelfde: “uf”. Maar in het Engels klinken ze duidelijk anders, en het helpt om dat in gedacht­en te houden als je twi­jfelt over de spelling.

Dit is het verschil: 

  • de o in of klinkt als de u in but, en het woord eindigt op een zachte v‑klank (het rijmt dus op love)
  • de o in off klinkt als de o in loss, en het woord eindigt op een harde f‑klank

Weetje

De betekenis­sen van of course en off course lopen nogal uiteen, dus daarin kan de ver­war­ring over de spelling niet schuilen. Miss­chien speelt een fac­tor dat het ver­schil in spelling een medek­link­erver­dubbel­ing is – van de f in dit geval.Al tikkend kun je makke­lijk o‑f-f intypen wan­neer je eigen­lijk o‑f wilde schri­jven. In dat geval is de fout dus een sim­pele ver­tikking in plaats van een “echte” spelfout.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties