TVDW: Neologisme

De taalterm van deze week, neologisme, heeft iets nieuws te melden. Soms doet hij dat op een totaal originele manier, maar vaker maakt hij gebruik van een slimme vorm van recycling.

Definitie

Een neologisme is een woord of uitdrukking die nieuw is in een taal en die gangbaar wordt in het algemeen taalgebruik. Soms ontstaat zo’n term helemaal in isolatie; meestal is het een combinatie van (of aanvulling op) andere woorden.

Voorbeelden

  • Brexit’ is een neologisme dat is ontstaan uit een samenvoeging van ‘Britain’ en ‘exit’.
  • Het woord ‘serendipity’ – het bij toeval doen van gelukkige ontdekkingen – is in 1754 bedacht door de Engelse schrijver Horace Walpole.
  • Het neologisme laser is in 1960 ontstaan uit een afkorting: “light amplification by stimulated emission of radiation”.

Etymologie

Deze term komt zoals zoveel wetenschappelijke termen uit de 18 eeuw uit het Frans:

  • néologisme (van neo- [nieuw] + logos [woord])

Weetje

Het werkwoord msn’en was niet zo lang geleden nog een neologisme, maar is inmiddels alweer afgelost door andere nieuwe termen zoals whatsappen of appen. Daarmee is msn’en zelf inmiddels een archaïsme geworden.

Wat vind jij?