En de kleine heet…

Ik heb er een nieuwe hob­by bij. Voor­lop­ig even dan, als spiel­erei. Miss­chien is het omdat de Taalei­doscoop onlangs al keek naar voor­na­men. Of miss­chien is het omdat de voor­na­men­bank van het Meertens Insti­tu­ut vorige week online is gegaan.

Hoe dan ook, deze nieuwe hob­by van mij behelst het zoeken naar mod­e­voor­na­men die terug te voeren zijn op een celebri­ty. Het is verbluffend hoe makke­lijk dat is, en al even ver­bazend hoe nauwkeurig de link soms te leggen is.

Jamai & Jim
Jamai & Jim

Ik geef je een voor­beeld. Zoek in de data­bank de naam Jamai op. Je zult zien dat die naam vanaf 2003 ineens in zwang is ger­aakt. (Nou ja, zes kinderen per jaar is miss­chien geen echte zwang, maar toch.) Nu mag je één keer gokken in welk jaar Jamai Loman zijn intrede deed als BN’er, toen hij Idols won? Juist: 2003.

Nog zo een. Georgina Ver­baan werd in 1997 gelanceerd als Hed­wig Harm­sen in Goede tij­den, slechte tij­den. Over haar acteer­presta­ties kan je van mening ver­schillen, maar het lijkt wel duidelijk dat zij ervoor ver­ant­wo­ordelijk is dat “Georgina” zich vanaf 1998 ineens in een enorme pop­u­lar­iteit mag verheugen.

Een ander soapvoor­beeld: vanaf (ook al) 1998 begon de meis­jes­naam Lieke aan een ferme opmars. Er wer­den tien jaar lat­er zelfs bij­na drie keer zoveel Liekes geboren. En laat nou 1998 ook het jaar zijn waarin Lieke van Lex­mond haar intrede deed in Goud­kust.

Afi­jn, je snapt het wel. Zo kan je nog vele andere beschuit­jes met celebri­ty­muis­jes vinden.

Het is een amu­sant tijd­ver­dri­jf, maar tegelijk­er­ti­jd bekruipt me een wat unheimisch gevoel bij dit snuffe­len naar hype­na­men. Ik heb zelf twee kinderen, maar ik heb er geen sec­onde aan gedacht om ze te ver­noe­men naar een bek­ende zanger of acteur. Wat beweegt de mensen die dat wel doen?

Miss­chien is het inder­daad een mee­be­we­gen met de dans van de mode. Deze zomer dra­gen we geel, en deze herf­st noe­men we onze baby Brit­ney. Maar miss­chien heeft het ook wel iets escapis­tisch, iets bijgelovigs. Alsof we nu de namen van onze enter­tain­men­thelden aan­roepen zoals we in de oud­heid de namen van de goden op Olym­pus declameer­den. Of zoals we soms nog steeds onze kinderen ver­noe­men naar heili­gen en (voor)ouders.

Hoe dan ook, we weten don­der­s­goed dat we als mensen niet alleen staan, dat we horen bij een clan, een groep. En de namen die we aan onze kinderen geven zullen alti­jd wel een rol bli­jven spe­len bij ons ver­lan­gen dat ook zij tot die clan mogen bli­jven horen.

2 gedachtes over “En de kleine heet…”

  1. Gwyneth Pal­trow schi­jnt haar dochter Apple genoemd te hebben. Maar dat is geloof ik eerder naar de vrucht dan naar de elektronicafabrikant…

  2. En wat dacht je – wereld­wi­jd – van Barack of Osama. Vol­gens mij is er overi­gens niets nieuws onder de zon: denk aan bijv. Joni (van Joni Mitchell), en bli­jft het nog aardig bin­nen de perken (ik heb nog geen opvol­ging gezien van Moo­nUnit of Apple..). Leuk onderwerp!

Wat vind jij?