Mln. vs. mio

In het lev­ende Ned­er­lands zijn er twee gang­bare afko­rtin­gen, mln. en mio, die alle­bei staan voor duizend keer duizend: een miljoen. Maar welke van de twee kun je het beste kiezen? Dat hangt er miss­chien van af of je een boekhoud­er bent, en hoe puris­tisch je wilt zijn. En zijn dit wel de enige twee opties? We zoeken het alle­maal uit!

Waar hebben we het over?

Soms bestaan er voor één woord meerdere afko­rtin­gen. Je moet dan goed oplet­ten welke de bood­schap het beste overbrengt.

Betekenis en gebruik

  • Mln. is de meest gang­bare afko­rt­ing voor miljoen.
  • Mio is ook een afko­rt­ing voor miljoen, maar deze wordt veel min­der gebruikt.

Formeel kri­jgt de afko­rt­ing mln. een punt aan het eind, maar je zult hem vaak ook zon­der deze inter­punc­tie tegenkomen.

De afko­rt­ing mio lijkt meer gebruikt te wor­den in het Vlaams dan in het Ned­er­lands, en ook meer in finan­ciële tek­sten dan in algemene tek­sten. Toch raad ik je aan om stan­daard alti­jd te kiezen voor mln. (met of zon­der punt).

Een vergelijk­baar onder­scheid bestaat tussen mld. en mia voor “mil­jard”. Ook hier heeft mld. (met of zon­der punt) de voorkeur.

Voorbeelden 

  • De Rand­stad telt ruim 8 mln. inwoners.
  • Ned­er­lan­ders fiet­sen geza­men­lijk zo’n 15 mld. kilo­me­ter per jaar.

Even opletten

De afko­rt­ing (of miss­chien pre­ciez­er: verko­rt­ing) mio kun je wellicht het beste zien als een leen­wo­ord. In het Duits is Mio. de stan­daardafko­rt­ing van Mil­lion; in het Frans is het M of Mio zon­der punt.

Weetje

Vergeet niet dat je naast de keuze tussen mld. en mio nóg twee opties hebt: het woord miljoen voluit schri­jven en het getal met al zijn nullen opschri­jven. Afhanke­lijk van de con­text en (huis)stijl kun­nen die twee schri­jfwi­jzen soms de voorkeur hebben.

Kijk maar naar de vier alter­natieven hieronder. 

  • Bij de Staat­slo­ter­ij is de kans op het win­nen van de hoofd­pri­js 1 op 2,6 mln.
  • Bij de Staat­slo­ter­ij is de kans op het win­nen van de hoofd­pri­js 1 op 2,6 mio.
  • Bij de Staat­slo­ter­ij is de kans op het win­nen van de hoofd­pri­js 1 op 2,6 miljoen.
  • Bij de Staat­slo­ter­ij is de kans op het win­nen van de hoofd­pri­js 1 op 2.600.000.

Welke vind je het pret­tigst lezen, of het meest effec­tief? Vergeet niet dat het doel van je tekst alti­jd is om de bood­schap zo helder mogelijk op de lez­er over te brengen.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Dennis

Moeten er niet pun­ten staan ipv kom­ma’s, dus: 2.600.000? Vaakge­maak­te fout, ver­moedelijk onder invloed van het Engels.