Ongeldig

Ook in een hip & hap­penin’ café kan het je overkomen dat je ineens moet plassen. En een béét­je trendy & trend­ing café biedt dan ook aan de berol­stoelde mede­mens de mogelijkheid om te plassen.

Toi­let­ten in alle soorten en maten

Maar niet eerder zag ik in een chic & char­mant café de beweg­wi­jz­er­ing die ik tegenkwam in een etab­lisse­ment nabij par­lement in onze hof­s­tad. Op weg naar het her­en­toi­let (zie linkson­der in mijn kleine trip­tiek) zag ik eerst de aan­wi­jz­ing voor het damestoi­let (zie links­boven), en toen, voor­bij mijn doeldeur, het toi­let voor de miva (rechts).

Eh, wacht even. De miva…?

Het is dat er zo’n fijn geometrisch gehand­i­capt men­sje in een sym­bol­is­che rol­stoel bijs­tond, maar anders had ik echt niet geweten wat een miva was. Maar met die hint erbij was het raad­sel al snel opgelost. Miva, besefte deze niet-berol­stoelde plass­er, staat natu­urlijk voor “min­der­valide”. Mi-nder-va-lide, miva. Zoi­ets als sofi, voor het num­mer dat nu je burg­erser­vi­cenum­mer heeft.

Maar ja. Ben ik een gevoel­loze hork als ik niet blij wordt van de term min­der­valide? Miss­chien dat een dwarslae­sie me ineens van gedacht­en zou doen veran­deren, hoor – maar ik denk toch echt dat als ik gehand­i­capt was, ik ook gehand­i­capt zou willen het­en. Of (syn­on­iem­p­je wis­se­len) dat ik als ik invalide was ook invalide zou willen heten.

Iemand in de hevig bewapende Vest­ing van de Poli­tieke Cor­rec­theid heeft ooit besloten dat invalide een beledi­gende term is, omdat hij oor­spronke­lijk (en nog steeds) “ongeldig”/“zonder waarde” betekent. “Neen!” pre­v­elt de bewak­er van het juiste pad, “een gehand­i­capte heeft niet “geen waarde”; hij heeft alleen een beperk­ing… Hij is “min­der valide”, en zek­er niet ongeldig!”

Hm.

Ik vind het eufemisme min­der­valide juist een beledi­gende term. Een gehand­i­capte heeft niet “min­der waarde” dan de rest, hij is even vol­waardig als jij en ik. Min­der­valide is een betut­te­lende term die volledig voor­bi­j­gaat aan het feit dat het glas nooit half vol of half leeg is. Het glas is alti­jd vol, voor de helft met water en voor de helft met lucht. Een term als invalide heeft een geves­tigde beteke­nis die waar­deneu­traal is en die los staat van zijn etymologie.

Wordt het er beter op als je “miva” zegt? Natu­urlijk niet. Boven­di­en: heren en dames zijn meer­voudsvor­men, dus dan zal de miva op die deur dat ook wel zijn. Muse­um, musea. Zou één enkele gehand­i­capte dan een “mivum” het­en? Als je het mij vraagt is dat hip noch trendy noch chic.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties