Ben jij aan de beurt voor geweld?

Het is een van de lesjes die alle ouders hun kinderen bij moeten brengen: je kunt niet altijd direct krijgen wat je wilt. Soms moet je nog even wachten.

Bij grote mensen is dat niet anders. Alleen is dat wachten dan vaak wat meer geformaliseerd en moet je plaats nemen in een wachtkamer of op een wachtlijst. Nu zijn de mensen op zulke wachtlijsten soms een tikkie ongeduldig, of duurt het wachten onredelijk lang. En dan komen de wachtlijsten in het nieuws.

Een greep uit de media: “Kamerbrief over wachtlijsten bij ziekenhuizen”, “Ledenstop en wachtlijsten bij sportverenigingen”, “Wachtlijsten bij restaurants Nijmegen rond kerst”, “Lange wachtlijsten bij peuterspeelzalen”…

Je kunt je dus mijn verbazing voorstellen toen ik de volgende kop in de krant zag, afgelopen week.

NRC, 2 maart 2016
NRC, 2 maart 2016

Je kunt het je bijna niet voorstellen: mensen die in de rij staan om achter hun voordeur geweld aangedaan te worden?!

Knullige kop

Natuurlijk niet. Het nieuws was dat Veilig Thuis, het meldpunt dat vanaf 1 januari 2015 de taken heeft overgenomen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld, te kampen heeft met lange wachttijden. Mensen die zich daar melden om hulp te vragen in verband met “geweld achter de voordeur” moeten vaak te lang wachten voordat er hulp geboden wordt.

Dat is een blamage voor Veilig Thuis en een ernstig maatschappelijk probleem. Des te knulliger is deze krantenkop, die een open uitnodiging is om de boodschap verkeerd te interpreteren.

Het zusterartikel dat op de website van de NRC verscheen, kreeg dan ook een andere kopregel: “Toch nog steeds wachtlijsten bij zorg voor kinderen”.

Beter weten

Iemand die verder leest, ontdekt natuurlijk al snel waar dit verhaal echt over gaat. Maar het blijft belangrijk om bij informatieve artikels koppen te kiezen die geen ruimte laten voor ambiguïteit. (Bij columns of reclamemateriaal gelden weer andere spelregels.)

We leven in een tijd waarin veel mensen hun nieuws tot zich nemen via sociale media of op een smartphoneschermpje. Dan springen de koppen er des te meer uit; ze werken nog sterker als filter op basis waarvan iemand wel of niet doorleest. Of zelfs: het hele artikel aan zich voorbij laat gaan en de boodschap alleen uit de kop probeert af te leiden.

In dat laatste geval zou deze kop mooi gepast hebben bij een stukje over kinky sm-diensten aan huis. En dat was vast niet de bedoeling.

Wat vind jij?