Jou vs. jouw

Je kunt iemand uitjouwen als ze jouw en jou door elka­ar halen – maar wat schi­et je daarmee op? In plaats als een fun­da­men­tal­ist te gaan jouwen, kun je beter uit­leggen dat jou en jouw echt niet het­zelfde zijn, wat het ver­schil is, en wan­neer het ene en het andere woord op zijn plaats is. En laat dat nou net zijn waar deze TaalTip over gaat!

Waar hebben we het over?

Bij homo­fo­nen kun je bij het spellen niet op je gehoor vertrouwen en moet je dus alti­jd even extra opletten.

Betekenis en gebruik

Zow­el jou als jouw is een voor­naam­wo­ord. Je ver­wi­jst ermee naar de tweede per­soon enkelvoud: degene die in de tekst aange­spro­ken wordt. Het ver­schil zit hem erin wat voor soort voor­naam­wo­ord het is. Namelijk:

  • Jou is een per­soon­lijk voornaamwoord.
  • Jouw is een bezit­telijk voornaamwoord.

Wat dat in de prak­tijk betekent: met jou ver­wi­js je naar de per­soon zelf, en met jouw geef je aan dat die per­soon een bepaald ken­merk of ding heeft of bezit.

Terz­i­jde
Het­zelfde ver­schil kom je tegen bij de andere, meer formele optie voor de tweede per­soon enkelvoud: u (per­soon­lijk) en uw (bezit­telijk).

Voorbeelden 

  • Hen­ny heeft jou gis­teren in Brus­sel gezien.
  • Sin­terk­laas geeft jou vast een cadeaut­je dit jaar.
  • Is dit jouw hond?
  • Ik bewon­der jouw volhardingsvermogen.
  • Heeft Sasha jouw boek al aan jou teruggegeven?

Even opletten

Gram­mat­i­caal kan jou nooit het onder­w­erp van de zin zijn, maar wel een lij­dend of meew­erk­end voor­w­erp (zoals je ziet in respec­tievelijk de eerste en tweede voor­beeldzin hier­boven). Voor de spelling maakt dat niets uit. Maar als je ze uit elka­ar wilt houden: voor het meew­erk­end voor­w­erp kun je vaak ook “aan jou” of “voor jou” invullen.

Weetje

Een mogelijke reden dat jou en jouw geregeld door elka­ar wor­den gehaald is dat de per­soon­lijke en bezit­telijke voor­naam­wo­or­den voor de tweede per­soon in het meer­voud wél iden­tiek zijn: jul­lie en jul­lie. (Denk aan “Ik hoor jul­lie niet” en “Dit is jul­lie kamer”.)

Je ziet dan ook vak­er dat de w bij jouw wordt wegge­lat­en dan dat er een over­bod­i­ge w aan jou wordt vastgeplakt.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties