John his vs. John’s

Soms hoor je Nederlanders dingen zeggen als “This is John his car”. Dat klinkt niet helemaal vreemd, want je zegt toch ook gewoon “Dit is Jan zijn auto”. Maar hoe zit het dan met een zin als “This is John’s car”? Zijn beide vormen correct – en zo nee, welke moet je dan kiezen en waarom?

Waar hebben we het over?

Verwante talen, zoals het Nederlands en het Engels, lijken in veel opzichten op elkaar. Dat is vaak makkelijk, maar soms zorgt het ook voor verwarring.

Betekenis en gebruik

  • John his is een onjuiste bezittelijke vorm van John.
  • John’s is de correcte bezittelijk vorm van John.

In het Nederlands kun je op drie manieren een woord of naam bezittelijk maken: de uitgang -s/-’s toevoegen, een formulering met van vóór het woord, en een formulering met zijn of haar ná het woord.

Dus: Henks boek, het boek van Henk, en Henk zijn boek.

In het Engels bestaat die laatste vorm simpelweg niet. De hele zijn/haar-formulering kent geen equivalent met his en her. Je kunt alleen kiezen tussen de uitgang -’s en een constructie met of.

Dus: Jessica’s book en the book of Jessica.

Maar let op! Die twee vormen zijn bij lange na niet even gebruikelijk. Daarover straks meer.

Voorbeelden

  • Mary’s car was stolen last week.
  • Have you seen the chef’s new restaurant?
  • We support the IOC’s decision.

Ten overvloede: in deze voorbeeldzinnen zouden frases als “Mary her car”, “the chef his new restaurant” en “the IOC her decision” dus helemaal 100% fout zijn.

Even opletten

Het is geen toeval dat dit een fout is die Nederlanders vaak maken in het Engels. Het hangt van de context af, maar bij ons is de van-constructie vaak de meest gebruikelijke, gevolgd door de zijn/haar-formulering, en dan pas de -s/-’s-uitgang.

In het Engels is dat precies andersom. Daar zul je bijna altijd kiezen voor de ’s-uitgang, en alleen in bepaalde gevallen voor de constructie met of.

Zeg dus liever niet “This is the room of Sylvia”, en juist wel “This is Sylvia’s room”.

Weetje

De vraag of je in het Nederlands bij de bezittelijke uitgang -s/-’s wel of niet een apostrof plaatst, is een taalvraag op zich. Gelukkig hebben we die al eens eerder door de Taaleidoscoop bekeken, en wel hier. Lezen dus!

Bonus-weetje:
In het Engels bestaat het hele wel-of-niet-een-apostrof-voor-de-s dilemma niet. Daar plaats je altijd een apostrof voor de s. De enige andere bezittelijke uitgang vind je bijvoorbeeld bij woorden in het meervoud, die vanzelf al eindigen op een s. Daarbij plaats je dan alleen een apostrof:

  • The stolen diamonds’ value was estimated at €20 million.

Wat vind jij?