Inhoud vs. inhoudt

Soms maakt een kleine t het hele ver­schil. Kijk maar naar de woor­den inhoud en inhoudt. Die zijn qua beteke­nis aan elka­ar ver­want, maar totaal niet onder­ling uitwissel­baar. Wan­neer kies je welke? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Woor­den die pre­cies het­zelfde klinken maar een andere spelling (en beteke­nis!) hebben, zor­gen vaak voor verwarring.

Betekenis en gebruik

  • Inhoud is een zelf­s­tandig naam­wo­ord: dat­gene wat in iets zit (let­ter­lijk of figuurlijk).
  • Inhoudt is een werk­wo­ord: de derde per­soon enkelvoud van inhouden. Afhanke­lijk van de zin­scon­struc­tie kun je deze ook tegenkomen als houdt … in.

Voorbeelden 

  • Wie heeft de inhoud van mijn koek­trom­mel opgegeten?
  • De inhoud van dit boek is niet echt iets voor kinderen.
  • Som­mige mensen denken ken­nelijk dat “afs­tand houden” inhoudt dat je gewoon hut­je­mut­je kunt staan.
  • De nieuwe maa­tregel houdt in dat leden voor­taan con­tribu­tie moeten betalen.

Even opletten

Dit is een veel voorkomende taalver­war­ring die meestal maar één kant op gaat. Je ziet geregeld dat mensen inhoudschri­jven waar het inhoudt moet zijn, maar niet vaak andersom.

Weetje

Er zit een d/t‑component aan deze Taap­Tip. Want omdat de stam van houden op een d eindigt, hoor je de extra t in inhoudt niet (net als bij meld/meldt of wend/wendt bijvoor­beeld). De resul­terende homo­fonie maakt dat je niet op je gehoor kunt vertrouwen.

Een ezels­brugget­je is de oude truc om het ver­war­rende woord te ver­van­gen door “smurf” of “smur­fen”. Ga maar na: in de eerste twee voor­beelden hier­boven zou je dan smurf zeggen en schri­jven, en in het derde en vierde voor­beeld juist smurft.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties