Flip-over vs. flip chart

In Ned­er­landse board­rooms en ver­gaderzalen staan nogal wat flip-overs, waar mensen driftig aller­lei ideeën op schri­jven en teke­nen. “Flip-over” is een Engelse term, zou je zeggen. En dat klopt ook. Maar het Engelse woord betekent niet wat je denkt.

Waar hebben we het over?

Het Ned­er­lands heeft de nodi­ge Engelse woor­den en uit­drukkin­gen overgenomen. Maar soms zit daar ook wat Ned­eren­gelse huisvli­jt tussen die geen match (meer) is met de gang­bare Engelse term.

Betekenis en gebruik

  • Eenflip-over [Ned­er­lands woord] is een staand pre­sen­tatiebord met grote vellen papi­er die je naar achteren kunt omslaan.
  • Eenflip chart [Engels woord] is een staand pre­sen­tatiebord met grote vellen papi­er die je naar achteren kunt omslaan.
  • Een flip-over of flipover [Engels woord] is een “poi­son pill” strate­gie waarmee bedri­jven zich beveili­gen tegen een vijandi­ge over­name (Wiki).

Voorbeelden

  • The man­ag­er explained his plan for the hos­tile takeover on a flip chart.
  • A flip-over can dilute the val­ue of shares acquired in a hos­tile takeover.

Even opletten

De term flip-over bestaat dus zow­el in het Engels als in het Ned­er­lands – maar de beteke­nis is anders. Daarmee is het een zoge­naamde valse vriend. Haal ze dus niet door elka­ar. Niet ver­geten: een groot noti­tieblok op poot­jes is in het Engels een flip chart.

Weetje

De com­bi­natie van flip + over is in het Engels veel gebruike­lijk­er als werk­wo­ord met de beteke­nis: omdraaien. Denk aan “Deb­by flipped over the ham­burg­ers on the bar­be­cue” en “After the crash, he saw the car flip over twice”. Let op: er staat dan géén streep­je tussen flip en over.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties