Exiting vs. exciting

Bij som­mige ver­war­wo­or­den lijkt het wel een­richt­ingsver­keer. Je zult bijvoor­beeld niet snel excit­ing schri­jven als je exit­ing bedoelt. Maar omge­keerd wordt die fout wel vaak gemaakt.

Wat beteke­nen deze woor­den en hoe gebruikt je ze cor­rect? We zoeken het uit!

Waar hebben we het over?

Een klein ver­schil in spelling ver­hult soms een grot­er ver­schil in uit­spraak en een nog grot­er ver­schil in herkomst.

Betekenis en gebruik

  • Exit­ing is de gerund (“ing-vorm” of tegen­wo­ordig deel­wo­ord) van het werk­wo­ord exit, wat “ver­lat­en”, “uit­tre­den” betekent.
  • Excit­ing is de gerund van excite, wat “opwinden”, “opwekken”, “stim­uleren” betekent.

Daar­naast is excit­ing ook een bijvoeglijk naam­wo­ord. In deze vorm zul je het meestal tegenkomen, in de zin van “span­nend”, “boeiend” of “prikke­lend”.

Voorbeelden 

  • All of the hostages exit­ing the build­ing were tak­en away by the police.
  • As the movie star exit­ed the car, every­one start­ed tak­ing pictures.
  • Some drugs func­tion by excit­ing neu­rons in the brain.
  • At the start of a speech, you need to engage and excite your audience.
  • It’s always excit­ing to go on a vacation.

Even opletten

In de spelling is het onder­scheid maar een enkele c, maar het ver­schil tussen exit­ing en excit­ing is ook duidelijk hoorbaar.

Exit en exit­ing hebben de klem­toon op de eerste let­ter­greep: [EX-it], [EX-it-ing].

Excite en excit­ing hebben de klem­toon op de tweede let­ter­greep: [ex-CY‑t], [ex-CY-ting].

Weetje

Bei­de woor­den voeren uitein­delijk terug op het Lati­jn. Het woord exit betekent let­ter­lijk: “hij of zij vertrekt”. En excitekomt van het werk­wo­ord excitare, dat “oproepen”, “prikke­len” betekent.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties