De evaluatie van elektroderen

Ik weet niet hoe lang het nog duurt, maar voor­lop­ig zijn mijn bei­de zoons nog volop in de ban van Poké­mon. Mijn huis puilt uit van de ruilka­art­spelka­arten (bakken vol), pop­pet­jes, posters, boeken, Wii-spellen, T‑shirts, pen­nenkok­ers en ga zo maar door.

In een poging mij te ver­hef­fen lift ik een klein beet­je met ze mee en ik ken inmid­dels een paar van deze car­toon­mon­stert­jes bij naam. Ik begri­jp ook min of meer hoe het werkt met al die gevecht­en en leagues en trans­for­maties en lev­els en gyms en soorten en super­ac­tieve aan­vallen en zo.

Turtle + twig
Tur­tle + twig

Maar het mooiste vind ik nog hoe Poké­mon hun (en mijn) taal ver­rijkt heeft met een paar fraaie nieuwe ter­men. Ik noem drie voorbeelden.

Om te begin­nen hebben veel Poké­mon namen die een taal­grap­je zijn, als je ten­min­ste Engels spreekt. Zo is er een beestje dat eruitzi­et als een babyschild­pad dat een twi­jg­je met twee blaad­jes op zijn hoofd heeft. Het heet Turtwig. Tur­tle + twig = Turtwig. Geinig.

Daar­naast heb ik mee mogen mak­en hoe mijn bei­de kinderen gaan­deweg dezelfde taal­fout over­mees­terd hebben. Ik heb hun speelplein­genoot­jes pre­cies het­zelfde pro­ces horen door­mak­en en online is deze woord­ver­wis­sel­ing ook volop te vin­den – ken­nelijk zijn dit din­gen die zich gen­er­atiebreed afspelen.

Waar ik op doel is “eval­u­atie”. Ik duid­de er al op in de eerste alin­ea: Poké­mon mak­en soms een trans­for­matie door. Een Turtwig bijvoor­beeld kan veran­deren in een Gro­tle (= grow + tur­tle), een iets grotere Poké-schild­pad met kleine stru­ik­jes op zijn rug. Ik zei “trans­for­matie” om het woord te ver­mi­j­den waar het hier om draait: evo­lu­tie. Dat is blijk­baar een woord dat moeil­ijk­er te behap­pen is voor een zes­jarige dan eval­u­atie, want de jonge Poké-deskundi­gen hebben het en masse over de “eval­u­atie” van hun mon­sters, in plaats van “evo­lu­tie”. Maar een paar jaar lat­er, weet ik inmid­dels uit ervar­ing, zijn ze alle­maal om en zeggen ze het goed.

Ten slotte een inter­es­sant neol­o­gisme dat mijn jong­ste telg vorige week lanceerde. Poké­mon kun­nen elka­ar met de meest uiteen­lopende aan­vallen besto­ken, en som­mige daar­van zien eruit als een blik­sem­straal. Toen hij zijn broer van advies wilde dienen over de meest ver­standi­ge keuze voor het vol­gende sal­vo in een Poké­mon-stri­jd, zei hij, “Dan moet je hem elek­troderen!” Ik snap dat elek­tro­cuteren nu nog een brug te ver is – maar net als bij evo­lu­tie zal hij die brug lat­er zek­er ook oversteken.

Intussen is mijn eerst­ge­borene net begonnen op de mid­del­bare school. Het zal niet lang meer duren voor­dat hij de wereld van Poké­mon achter zich laat. Maar ik ver­heug me er alvast op wat voor een taal­par­els er uit zijn nieuwe avon­tu­ur tevoorschi­jn zullen komen. Ook die zullen vast super­ac­tief zijn!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Comment
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
foo

:D