Emoji vs. emoji’s

Eerst waren er de emoti­cons. Toen waren er de smi­leys. En nu hebben we een bonte verza­mel­ing emo­ji waarmee we onze tek­st­bericht­en en e‑mails opfleuren. Of… moet het toch emoji’s zijn?

Waar hebben we het over?

Je hebt woor­den met twee meer­voudsvor­men, zoals forum, dat forums en fora kent. Je hebt ook woor­den met één offi­ciële meer­voudsvorm en een informele tweede daar­naast, zoals euro, met euro’s en euri. Maar hoe zit dat met emo­ji?

Betekenis en gebruik

  • Emoji’s is waarschi­jn­lijk de “meest cor­recte” vorm, omdat het in het Ned­er­lands niet gebruike­lijk is om een woor­den niet te ver­voe­gen als je er een meer­voud van maakt.
  • Maar emo­ji is ook een geac­cepteerde vorm. Bei­de zijn dus goed, maar wees wel consequent.

Voorbeelden

  • Henk vin­dt het leuk om in zijn what­sap­p­jes veel emoji’s te gebruiken.
  • Als mijn dochter een bericht zon­der emo­ji kri­jg, vin­dt ze dat maar saai.

Even opletten

In het Engels komen ook bei­de vor­men voor: emo­ji en emo­jis. Maar let op: in het Ned­er­lands moet je wel alti­jd een apos­trof (’) voor de meervouds‑s plaatsen.

Weetje

Het woord emo­ji lijkt erg op emotie. Maar dat is toe­val. Emo­ji is samengesteld uit de klank van twee Japanse karak­ters: e (afbeeld­ing) en moji (karak­ter). Een emo­ji is dus een “afbeeld­ingskarak­ter”.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties