TVDW: Contaminatie

Deze week kijken we naar een taalterm, contaminatie, die een beetje vervuild is. Een beetje geïnfecteerd, zelfs. Toch is er nog nooit iemand ziek van geworden. Maar contaminaties kunnen wel degelijk besmettelijk zijn!

Definitie

Een contaminatie is een stijlfout, een vermenging van twee verschillende taalvormen met een verwante betekenis – meestal per ongeluk en meestal gezien als onjuist.

Voorbeelden

  • Deze trui kost heel duur. [veel kosten + duur zijn]
  • Ik besef me dat er een fout in deze zin staat. [zich realiseren + beseffen]
  • Heb je de winstcijfers goed nagecheckt? [checken + nakijken]

Etymologie

Via het oud-Frans (contaminer) voert dit woord terug op het Latijn:

  • contaminare (bezoedelen; van com [samen] + tangere [aanraken]

Weetje

Als een contaminatie echt in zwang raakt, gaan zoveel mensen haar gebruiken dat de nieuwe term niet meer als “fout” aangemerkt wordt. Een voorbeeld: bekritiseren (van beoordelen + kritiseren). Voor meer voorbeelden, zie Wikipedia.

Wat vind jij?