Beiden vs. beide

Als je naar twee din­gen tegelijk wilt ver­wi­jzen, kun je ze “bun­de­len” met een woord als bei­de. Op dezelfde manier als je naar drie of meer din­gen kunt ver­wi­jzen met alle. Maar in som­mige gevallen veran­dert bei­de in bei­den, en alle in allen. Wan­neer plak je die extra -n eraan vast, en wan­neer niet? We zoeken het uit!

Lees verder Bei­den vs. bei­de

In IJsland vs. op IJsland

Hoe ver­wi­js je naar een land dat ook een eiland is? Of anders gezegd: naar een eiland dat ook een land is? Wan­neer is een eiland een heel land, en wan­neer is een land een heel eiland? Miss­chien kan het zelfs alle­bei tegelijk. Kor­tom: bevin­dt Reyk­javik zich “op IJs­land” of “in IJs­land”? We zoeken het uit!

Lees verder In IJs­land vs. op IJs­land

Zoveel mogelijk vs. zo veel mogelijk

Als je “zoveel mogelijk” schri­jft, moet dat dan eigen­lijk “zo veel mogelijk” zijn, mét die extra spatie? Is er miss­chien een ver­schil in beteke­nis – en zo ja, zijn bei­de vor­men dan goed? We proberen zo+veel mogelijk duidelijkheid te schep­pen!

Lees verder Zoveel mogelijk vs. zo veel mogelijk