Fixen vs. fiksen

Als je belooft om iets voor iemand voor elka­ar te kri­j­gen, ga je dat dan “fix­en” of “fik­sen”? Of mag het miss­chien alle­bei? En zo ja, kan je deze woor­den dan alti­jd zomaar door elka­ar gebruiken? Het antwo­ord op al de vra­gen is: dat hangt ervan af, vaak wel, en absolu­ut niet. Hoe dat zit? We leggen het uit!

Verder lezen Fix­en vs. fik­sen

Bangeriken vs. bangerikken

Als je in een film twee sol­dat­en angstig ziet wegren­nen van het front, zijn dat dan ban­gerikken? Of miss­chien toch ban­geriken, met maar één k? Hier­achter gaat een won­der­lijke taal­regel schuil, die een uit­zon­der­ing op de gang­bare spelling vast­stelt. En op die regel is er weer één uit­zon­der­ing (op de uit­zon­der­ing).

Verder lezen Ban­geriken vs. ban­gerikken

Beamen vs. beamen

Veel woor­den met een (bij­na) iden­tieke spelling zijn aan elka­ar ver­want en gaan­deweg van elka­ar los­ger­aakt. Bij bea­men en bea­men is dat totaal niet het geval. De oud­ste van de twee is zelfs eeuwen eerder uit het ei gekropen dan de jong­ste. Hoe zit dat, en wat beteke­nen deze dubbel­gangers dan? We leggen het uit!

Verder lezen Bea­men vs. bea­men