Dichtbij vs. dicht bij

De woor­den dicht en bij kun je aan elka­ar plakken om zo dicht­bij te mak­en. Maar soms zie je ze ook direct achter elka­ar staan met een spatie ertussen: dicht bij. Bei­de spellin­gen – met en zon­der spatie – komen in het Ned­er­lands voor en zijn cor­rect; je gebruikt ze alleen in andere gevallen. Wat is het ver­schil en hoe houd je ze uit elka­ar?

Lees verder Dicht­bij vs. dicht bij