Sync vs. synch

Syn-chro-nize… Het zijn maar drie let­ter­greep­jes, maar soms is zelfs dat al te veel. Dan kies je voor een fijne verko­rt­ing, waarmee je twee let­ter­grepen kwi­j­traakt. Maar in dit geval moet je dan wel eerst kiezen uit twee korte vor­men! Ben je net één prob­leem kwi­jt, kri­jg je er een ander voor terug.

Lees verder Sync vs. synch