Which vs. that

Als je je wel eens afvraagt hoe het ook alweer zit met de Engelse voor­naam­wo­or­den which en that… dan ben je niet alleen. Ook onder native speak­ers is dit een veel gestelde vraag. Voor het antwo­ord moet je wel even je gram­mat­i­ca-pet opzetten, maar het is zek­er niet lastig om toe te passen. We leggen uit hoe het zit!

Lees verder Which vs. that

Business vs. busyness

Als je hap­py omtovert in een zelf­s­tandig naam­wo­ord, kri­jg je hap­pi­ness. Doe je het­zelfde met emp­ty, dan kri­jg je empti­ness. De y aan het eind van het bijvoeglijk naam­wo­ord veran­dert steeds net­jes in een i voor de uit­gang -ness.

Je zou dus denken dat je busy dan ook braaf kunt omvor­men tot busi­ness. Maar nee. Dat moet busy­ness zijn. Maar wacht even… Busi­ness bestaat toch wel? Jazek­er, maar het betekent heel iets anders!

Lees verder Busi­ness vs. busy­ness

To give vs. to gift

Het Engelse woord to gift betekent “geschenk”. Maar het is óók een werk­wo­ord: “schenken”. Dat gebruik wordt niet door iedereen gewaardeerd; veel mensen geven de voorkeur aan het oude, vertrouwde to give. Is dat terecht, of is er toch plaats voor to gift in ver­zorgd Engels taal­ge­bruik? We zoeken het uit!

Lees verder To give vs. to gift