Stationary vs. stationery

De Engelse woor­den sta­tion­ary en sta­tionery lijken erg op elka­ar en wor­den ook door Engelssprek­enden wel eens ver­ward. Deze woor­den zijn dan ook verre neven van elka­ar. Toch is het ver­schil in beteke­nis heel duidelijk én is er een fijn ezels­brugget­je om ze uit elka­ar te houden.

Lees verder Sta­tion­ary vs. sta­tionery