Disfunctional vs. dysfunctional

Stel, de snoepau­tomaat op kan­toor of op school heeft kuren. Je besluit je mede­mensen een plezi­er te doen door er een waarschuwings­brief­je op te plakken. Schri­jf je dan “This machine is dis­func­tion­al” of “This machine is dys­func­tion­al”? Of kan het alle­bei? En zo ja, wat is dan het ver­schil? Wij leggen het uit!

Lees verder Dis­func­tion­al vs. dys­func­tion­al

Counsel vs. council

De pres­i­dent van de Verenigde Stat­en heeft een juridisch raadgev­er die de func­tie van “White House Counsel/Council” draagt. En de “Euro­pean Counsel/Council” is de poli­tieke instelling waarin de regeringslei­ders van de EU-lan­den verenigd zijn. Weet jij welke spelling je in die twee zin­nen moet kiezen?

Wat is pre­cies het ver­schil tussen een coun­sel en een coun­cil? Als je dat niet zek­er weet, ben je niet alleen. Ook onder Engelssprek­enden is dit een veel gestelde vraag.

Lees verder Coun­sel vs. coun­cil