Geliked vs. geliket

Het Engelse like heeft zich knus gen­esteld in het Ned­er­lands, met vrien­delijke dank aan Face­book. Vari­anten als “vind-ik-leuk­jes” (voor likes) en “vind-ik-leuken” of “leuk-vin­den” (voor liken) waren of zijn ten dode opgeschreven. Maar hoe gedraagt zo’n term-van-over-de-gren­zen zich bin­nen de Ned­er­landse gram­mat­i­ca? Is het bijvoor­beeld “geliked” of “geliket”, of miss­chien iets anders? We zoeken het uit!

Verder lezen Geliked vs. geliket