Epidemie vs. pandemie

De woor­den epi­demie en pan­demie hebben bei­de te mak­en met ziek­tev­er­wekkers. Dit artikel ver­schi­jnt in 2021, wan­neer de wereld nog volop in de greep zit van het coro­n­avirus dat Covid-19 veroorza­akt. Epi­demie en pan­demie zijn ter­men die dan ook al lang promi­nent in het nieuws zijn. Maar wat is pre­cies het verschil?

Verder lezen Epi­demie vs. pandemie

Naar aanleiding van vs. na aanleiding van

Het gevolg komt alti­jd na de oorza­ak, dus dan is het ook logisch om “na aan­lei­d­ing van” te zeggen. Maar klopt dat wel? Moet dat niet “naar aan­lei­d­ing van” zijn, of vin­den miss­chien alleen taalpuris­ten dat? Hoe dan ook: je moet n.a.v. deze intro nu wel snel verder lezen!

Verder lezen Naar aan­lei­d­ing van vs. na aan­lei­d­ing van