Fixen vs. fiksen

Als je belooft om iets voor iemand voor elka­ar te kri­j­gen, ga je dat dan “fix­en” of “fik­sen”? Of mag het miss­chien alle­bei? En zo ja, kan je deze woor­den dan alti­jd zomaar door elka­ar gebruiken? Het antwo­ord op al de vra­gen is: dat hangt ervan af, vaak wel, en absolu­ut niet. Hoe dat zit? We leggen het uit!

Verder lezen Fix­en vs. fiksen