Geliked vs. geliket

Het Engelse like heeft zich knus gen­esteld in het Ned­er­lands, met vrien­delijke dank aan Face­book. Vari­anten als “vind-ik-leuk­jes” (voor likes) en “vind-ik-leuken” of “leuk-vin­den” (voor liken) waren of zijn ten dode opgeschreven. Maar hoe gedraagt zo’n term-van-over-de-gren­zen zich bin­nen de Ned­er­landse gram­mat­i­ca? Is het bijvoor­beeld “geliked” of “geliket”, of miss­chien iets anders? We zoeken het uit!

Verder lezen Geliked vs. geliket

Epidemie vs. pandemie

De woor­den epi­demie en pan­demie hebben bei­de te mak­en met ziek­tev­er­wekkers. Dit artikel ver­schi­jnt in 2021, wan­neer de wereld nog volop in de greep zit van het coro­n­avirus dat Covid-19 veroorza­akt. Epi­demie en pan­demie zijn ter­men die dan ook al lang promi­nent in het nieuws zijn. Maar wat is pre­cies het verschil?

Verder lezen Epi­demie vs. pandemie