Bangeriken vs. bangerikken

Als je in een film twee sol­dat­en angstig ziet wegren­nen van het front, zijn dat dan ban­gerikken? Of miss­chien toch ban­geriken, met maar één k? Hier­achter gaat een won­der­lijke taal­regel schuil, die een uit­zon­der­ing op de gang­bare spelling vast­stelt. En op die regel is er weer één uit­zon­der­ing (op de uit­zon­der­ing).

Verder lezen Ban­geriken vs. ban­gerikken

Beamen vs. beamen

Veel woor­den met een (bij­na) iden­tieke spelling zijn aan elka­ar ver­want en gaan­deweg van elka­ar los­ger­aakt. Bij bea­men en bea­men is dat totaal niet het geval. De oud­ste van de twee is zelfs eeuwen eerder uit het ei gekropen dan de jong­ste. Hoe zit dat, en wat beteke­nen deze dubbel­gangers dan? We leggen het uit!

Verder lezen Bea­men vs. bea­men

Mln. vs. mio

In het lev­ende Ned­er­lands zijn er twee gang­bare afko­rtin­gen, mln. en mio, die alle­bei staan voor duizend keer duizend: een miljoen. Maar welke van de twee kun je het beste kiezen? Dat hangt er miss­chien van af of je een boekhoud­er bent, en hoe puris­tisch je wilt zijn. En zijn dit wel de enige twee opties? We zoeken het alle­maal uit!

Verder lezen Mln. vs. mio

Top-10 nummer vs. top 10-nummer

Deze TaalTip gaat over een vraag die bij veel lez­ers niet direct in de top 3 zal staan. Of moest dat nou “top‑3” zijn? Of “Top 3”? Maar hij ver­di­ent zek­er een plaat­sje bij je taalvra­gen top 100. Of moest dat nou “taalvra­gen-top-100”, of miss­chien “taalvra­gen Top-100” zijn? Elke topvraag ver­di­ent een topant­wo­ord, dus lees snel verder!

Verder lezen Top-10 num­mer vs. top 10-num­mer