Principle vs. principal

De Engelse woor­den prin­ci­ple en prin­ci­pal lijken erg op elka­ar en wor­den vaak met elka­ar ver­ward – ook door Engelssprek­enden. Is het bijvoor­beeld guid­ing prin­ci­pal” of guid­ing prin­ci­ple”? Om het nog ingewikkelder te mak­en is een van bei­de woor­den een zelf­s­tandig naam­wo­ord, maar kan de andere zow­el een bijvoeglijk naam­wo­ord als een zelf­s­tandig naam­wo­ord zijn! Hoe dat zit? We zoeken het uit.

Verder lezen Prin­ci­ple vs. principal

Fantastic vs. fantastical

Dit is een fan­tastis­che TaalTip. Dat zeg ik niet snel over mijn eigen schri­jf­sels, maar in dit geval is het let­ter­lijk waar: we kijken naar de Engelse woor­den fan­tas­tic en fan­tas­ti­cal. Wat maakt die extra -al nou uit, zou je denken? Fan­tastisch is toch fan­tastisch? Nou nee. Hoe het wel zit…? Lees snel verder!

Verder lezen Fan­tas­tic vs. fantastical

Compliment vs. complement

In tegen­stelling tot de Ned­er­landse woor­den com­pli­ment en com­ple­ment zijn hun Engelse tegen­hang­ers, com­pli­ment en com­ple­ment, homo­fo­nen. Met andere woor­den: je hoort het ver­schil in spelling niet. Dan moet je alti­jd even extra oplet­ten welke schri­jfwi­jze de juiste is. We leggen uit hoe het zit!

Verder lezen Com­pli­ment vs. complement