Carefree vs. careless

De Engelse woor­den care­free en care­less zijn neef­jes die alle­bei iets te mak­en hebben met de afwezigheid van zorg of zor­gen. Toch zijn ze zek­er niet onder­ling uitwissel­baar. Maar het onder­scheid is ook weer niet hele­maal zwart-wit, dus je moet wel even oplet­ten. Wan­neer kies je welk woord? We zoeken het voor je uit!

Verder lezen Care­free vs. care­less

Verbal vs. oral

Ook voor Engelssprek­enden is het onder­scheid tussen de woor­den ver­bal en oral lang niet alti­jd vanzelf­sprek­end. Maar voor sprek­ers van het Ned­er­lands wordt het nog lastiger, want in veel gevallen ver­taal je deze ter­men met pre­cies het­zelfde woord. De beteke­nis over­lapt wel, maar niet alti­jd. Hoe zit dat? We leggen het uit!

Verder lezen Ver­bal vs. oral

One year old vs. one-year-old

In het Engels kom je een woord­com­bi­natie als “one year old” soms tegen als losse woor­den, maar soms ook met streep­jes ertussen: “one-year-old”. Dat is geen toe­val. Bei­de vor­men zijn cor­rect, maar het gebruik is anders – en je kunt ze niet zomaar ver­wis­se­len. We leggen uit hoe het zit.

Verder lezen One year old vs. one-year-old

Biennial vs. biannual

De Engelse woor­den bien­ni­al en bian­nu­al zijn een bron van ver­war­ring – en niet alleen onder niet-native speak­ers. Ze hebben bei­de iets te mak­en met een jaar en het getal twee, maar je kunt ze niet zomaar ver­wis­se­len. Althans, vol­gens velen. En dan heb je ook nog het woord semi­an­nu­al; wat betekent dát dan? En hoe zit het met biweeky en bimonth­ly? We zoeken het alle­maal uit!

Verder lezen Bien­ni­al vs. bian­nu­al