Taalterm: Voorzetsel

De taal­term van deze week, voorzetsel, knoopt graag de eind­jes aan elka­ar. Het lief­st was hij ambte­naar van de burg­er­lijke stand gewor­den. Dan kon hij steeds zeggen: kom hier, en ja, jij ook, dan zal ik jul­lie aan elka­ar verbinden. Immers, alles draait om relaties, vol­gens hem. Maar ja, niet alle relaties zijn beminnelijk…

Verder lezen Taal­term: Voorzetsel