TVDW: Topolect

De taal­term van deze week, topolect, is een ver­woed col­lec­tioneur. Hij reist graag naar andere lan­den en regio’s en snuffelt dan nieuwe dit­jes en dat­jes op om toe te voe­gen aan zijn verza­mel­ing. Maar als de lokale cul­tu­ur te veel gaat ver­schillen van zijn eigen achter­grond, zegt hij: Ho ho, jij hoort er niet bij.

Lees verder TVDW: Topolect

TVDW: Etymologie

De taal­term van deze week, ety­molo­gie, voelt zich hele­maal thuis in het gezelschap van Sher­lock Holmes, Indi­ana Jones en Johan Huizin­ga.

Als taalde­tec­tive van de boven­ste plank lost hij graag woord­mys­ter­ies op, met de nodi­ge arche­ol­o­gis­che flair en een goed oog voor de his­torische con­text. Hij vin­dt dat je daar­voor hele­maal geen tijd­ma­chine nodig hebt, want de taal ís een tijd­ma­chine!

Lees verder TVDW: Ety­molo­gie

TVDW: Initiaalwoord

De taal­term van deze week, ini­ti­aal­wo­ord, heeft het niet van een vreemde. Sterk­er nog, elk stuk­je van zijn DNA komt van een van zijn oud­ers – en soms zijn dat er best veel. Soms rolt hij soe­pelt­jes van de tong, en vaak voelt hij zó vertrouwd aan dat je niet eens meer weet wie zijn naamgev­ers ook alweer waren.

Lees verder TVDW: Ini­ti­aal­wo­ord