Taalterm: Hapax

De taal­term van deze week, hapax, is een beet­je een lon­er. Een einzel­gänger. Een solist. Een een­ling. Een – nou ja, je snapt hem al. Toch voelt dit buiten­been­t­je zich alles­be­halve een­za­am. Hij is er eigen­lijk best wel trots op dat hij geen gezelschap heeft een voelt zich daarom nogal bij­zon­der. En terecht.

Verder lezen Taal­term: Hapax

Taalterm: Voorzetsel

De taal­term van deze week, voorzetsel, knoopt graag de eind­jes aan elka­ar. Het lief­st was hij ambte­naar van de burg­er­lijke stand gewor­den. Dan kon hij steeds zeggen: kom hier, en ja, jij ook, dan zal ik jul­lie aan elka­ar verbinden. Immers, alles draait om relaties, vol­gens hem. Maar ja, niet alle relaties zijn beminnelijk…

Verder lezen Taal­term: Voorzetsel