Taalterm: Schuine letter

De taal­term van deze week, schuine let­ter, heeft als mot­to “vallen is het nieuwe opstaan”. Net als je denkt: oh jee, daar gaat-ie! blijkt hij telkens toch weer net­jes te bli­jven staan. Zou houdt hij het wel span­nend; het zorgt voor een beet­je afwis­sel­ing. En laat dat nou pre­cies de bedoel­ing zijn.

Verder lezen Taal­term: Schuine letter

Taalterm: Contraniem

De taal­term van deze week, con­traniem, zit een beet­je in de con­tramine. Eerst zegt hij: het zit zo. Dan doet hij een salto en zegt: nee, het zit pre­cies ander­som. En dan wordt het: ik weet het niet zek­er meer, maak ik ben het sowieso niet met mezelf eens. Welles-nietes, welles-nietes, het con­traniem komt er nooit uit…

Verder lezen Taal­term: Contraniem