Taalterm van de week: Mondegreen

De taal­term van deze week, mon­de­green, is niet echt een piet­je-pre­cies. Hij doet wel zijn best hoor, maar toch heeft hij het alti­jd nét bij het ver­keerde eind. Aan zijn goede bedoelin­gen ligt dat niet: als je hem vertelt hoe het wel zit, dan is hij vaak blij verrast.

Verder lezen Taal­term van de week: Mondegreen

Taalterm van de week: Dialect

De taal­term van deze week, dialect, voelt zich soms een beet­je de under­dog. Er is niks mis met hem, hoor: hij is een pri­ma gesprekspart­ner en kan uiter­mate char­mant en erudi­et zijn. Maar toch voelt hij zich in gezelschap een beet­je in de schaduw staan van die ene neef die op elk feestje weer goede sier maakt met zijn vooraanstaande posi­tie in de samenleving.

Verder lezen Taal­term van de week: Dialect

Taalterm van de week: Perkament

De taal­term van deze week, perka­ment, gelooft in reïn­car­natie. Hoe je bij lev­en ook in je vel zat, vin­dt hij, er is een nut­tig lev­en na de dood. En zelfs na dát tweede lev­en kun je nog een keer je nut bewi­jzen, als je echt goed je best doet. Met een beet­je geluk ga je zo eeuwen of zelfs mil­len­nia mee.

Verder lezen Taal­term van de week: Perkament