Taalterm: Augmentatief

De taal­term van deze week, aug­men­tatief, let niet graag op de klein­t­jes. Dat wil zeggen: hij let juist wél op ze, maar dan alleen om ze snel achter zich te lat­en. Want wat hij ook doet, hij wil graag een tand­je hoger, sterk­er, beter zijn dan de vol­gende in de rij. Beschei­den­heid is dan ook niet zijn beste eigenschap.

Verder lezen Taal­term: Augmentatief

Taalterm: Hapax

De taal­term van deze week, hapax, is een beet­je een lon­er. Een einzel­gänger. Een solist. Een een­ling. Een – nou ja, je snapt hem al. Toch voelt dit buiten­been­t­je zich alles­be­halve een­za­am. Hij is er eigen­lijk best wel trots op dat hij geen gezelschap heeft een voelt zich daarom nogal bij­zon­der. En terecht.

Verder lezen Taal­term: Hapax