TVDW: Bijvoeglijk naamwoord

De taal­term van deze week, bijvoeglijk naam­wo­ord, is heel hulp­vaardig. Hij is ook echt een gezelschaps­di­er: je zult hem niet snel in zijn een­t­je op stap zien gaan. Als hij iemand van dienst kan zijn door ze een klein (of groot) zetje in een bepaalde richt­ing te geven, dan doet hij dat als de beste.

Lees verder TVDW: Bijvoeglijk naam­wo­ord

TVDW: Zelfstandig naamwoord

De taal­term van deze week, zelf­s­tandig naam­wo­ord, is niet graag afhanke­lijk van anderen. Maar hij is zek­er niet aso­ci­aal: hij maakt graag vriend­jes met aller­lei andere woor­den. Toch wil hij wel graag een streep­je voor hebben; als je met hem praat, moet het wel ergens over gáán.

Lees verder TVDW: Zelf­s­tandig naam­wo­ord