Taaleidoscoop krijgt een time-out

Trouwe lez­ers zullen het in de afgelopen peri­ode hebben gemerkt: de fre­quen­tie en regel­maat waarmee de vertrouwde taalver­halen hier ver­sch­enen, haperde. Daar is een reden voor. En dat is ook waarom ik – voor het eerst in de geschiede­nis van deze blog, vol­gens mij – een stuk schri­jf dat niet gaat over taal, maar over Taalei­doscoop zelf.

Verder lezen Taalei­doscoop kri­jgt een time-out