Cadeau vs. kado

Als je iemand voor zijn ver­jaardag een pre­sen­t­je geeft, is dat dan een “cadeau” of een “kado”? Bei­de spellin­gen komen in het wild voor, maar zijn ze ook alle­bei cor­rect? En zo nee, welke heeft dan de voorkeur en waarom?

Waar hebben we het over?

Soms ontstaat na ver­loop van tijd van een woord een tweede, alter­natieve spelling. Ook als die al is inge­burg­erd, is het nog maar de vraag of bei­de schri­jfwi­jzen dan als een “juiste spelling” gelden.

Betekenis en gebruik

  • Cadeau is de cor­recte spelling voor het syn­on­iem voor “geschenk”.
  • Kado is een alter­natieve spelling voor cadeau, die vroeger als “toege­lat­en spelling” werd gedoogd, maar die nu offi­cieel geldt als incorrect.

Voorbeelden

  • Heb je al een cadeau voor Hen­riëtte gekocht?
  • Ook met een klein cadeaut­je kan je iemand heel gelukkig maken.
  • Met name in reclame­tek­sten zie je dat ‘cadeau’ nog wel eens als ‘kado’ wordt gespeld, omdat dat kor­ter is.

Even opletten

In het Groene Boek­je (de offi­ciële woor­den­li­jst van de Ned­er­landse taal) van 1954 werd van zo’n 12.000 woor­den niet alleen de meer klassieke schri­jfwi­jze opgenomen als “voorkeur­spelling”, maar ook een mod­erne, vereen­voudigde “toege­lat­en spelling”. Vanaf toen gold­en cadeau en kado bei­de als accept­abel, zij het dat cadeau de voorkeur had.

Andere voor­beelden van een duo-spelling in de cat­e­gorie c‑of‑k waren: insect-insekt, prod­uct-pro­dukt en complot-komplot.

Vanaf het Groene Boek­je van 1995 is deze tweesporen­spelling weer opge­heven en geldt er maar één ver­sie als cor­rect. In dit geval is dat de spelling cadeau, en die geldt dus al meer dan 20 jaar als de enige echte.

Weetje

In som­mige gevallen is in 1995 juist gekozen om de k‑spelling als norm te hanteren, zoals bij kroket (en niet “cro­quet”), kopie (en niet “copie”) en elek­trisch (in plaats van “elec­trisch”)

Abonneer
Laat het weten als er
guest

5 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
gnjager

Het Groene Boek­je kan soms hand­ig zijn, maar wat is ‘offi­cieel’? Ver­plicht voor iedereen is het in ieder geval niet en vaak is het ‘Witte Boek­je’ fraaier.

gnjager

Dank voor je reactie.
Tja, zo bli­jf ík ‘offi­cieel’ in dit ver­band vreemd vin­den, omdat de Taalu­nie geen enkele bevoegdheid heeft. Sterk­er nog, zij zaait meer ver­war­ring dan hou­vast. Maar het gebruik is inmid­dels helaas onuitroeibaar.

Marianne Erkelens

Onder de kop “Even oplet­ten”, in de tweede alin­ea staat “prod­uct – prod­uct”. Ik veron­der­s­tel dat dat moet zijn “prod­uct – pro­dukt”. Beet­je flauw miss­chien maar ik dacht “even opletten”… :)