Bij deze vs. bij dezen

Ontel­baar zijn de brieven en e‑mails die ope­nen met “Bij deze stu­ur ik u…” of een vari­ant daarop. En dat klopt dus niet. Het moet zijn: bij dezen. Maar waarom toch, en waarom oogt dat zo raar? En is “bij deze” dan ook alti­jd fout?

Waar hebben we het over?

In het lange lijst­je met taalvor­men waar­tussen je het ver­schil niet kunt horen, is dit miss­chien wel degene die het vaakst fout gaat: bij deze en bij dezen. En als zóveel mensen de “foute” vorm verkiezen boven de “goede”, kun je je gaan afvra­gen of je de meest gang­bare vorm nog wel als een fout kunt bestempelen.

Betekenis en gebruik

  • Bij deze is een com­bi­natie van voorzetsel en voor­naam­wo­ord, net als op dit, met die en zon­der dat
  • Bij dezen is een vaste uit­drukking met een oude naam­valsvorm (van­daar die -n) die betekent: bij deze gele­gen­heid, via deze brief/e‑mail

Voorbeelden

  • Ik denk dat je bij deze jurk beter pumps kunt dragen.
  • We lat­en u bij dezen weten dat de direc­tie uw ver­zoek heeft ingewilligd.
  • Vol­gens mij had je de nieuwe foto’s die bij deze pre­sen­tatie horen nog niet ont­van­gen. Bij dezen!

Even opletten

Het is nogal oud­er­wets, sti­jf en formeel, maar je kúnt met dezen ver­wi­jzen naar mensen. In dat geval kan je dus de woord­com­bi­natie “bij dezen” in een heel andere beteke­nis tegenkomen, met dezen als meervoudsvorm:

  • Het medici­jn wordt ook voorgeschreven aan patiën­ten met een chro­nis­che pijn­klacht. Maar bij dezen lijkt met min­der effec­tief te zijn.

Weetje

Het zal veel lez­ers niet eens opvallen dat bij deze niet cor­rect is in de beteke­nis van “bij deze gele­gen­heid”, of ze zullen zich er niet aan storen. Toch is, net als bij te allen tijde en ons inziens, de oude naam­valsvorm bij dezen nog steeds de norm.

En zeg nou zelf, het is best wel chic om het gewoon goed te doen, net zoals je de vork links en het mes rechts van het bord op tafel legt – toch…?

Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Piet