Biennial vs. biannual

De Engelse woor­den bien­ni­al en bian­nu­al zijn een bron van ver­war­ring – en niet alleen onder niet-native speak­ers. Ze hebben bei­de iets te mak­en met een jaar en het getal twee, maar je kunt ze niet zomaar ver­wis­se­len. Althans, vol­gens velen. En dan heb je ook nog het woord semi­an­nu­al; wat betekent dát dan? En hoe zit het met biweeky en bimonth­ly? We zoeken het alle­maal uit!

Waar hebben we het over?

Het onder­scheid tussen bien­ni­al en bian­nu­al is eigen­lijk wiskundig. In bei­de gevallen betekent het pre­fix bi- “twee”. Maar moet je nou door twee delen of juist tot twee optellen?

Betekenis en gebruik

  • Bien­ni­al betekent: elke twee jaar, tweejaarlijks.
  • Bian­nu­al betekent: twee keer per jaar.

Eigen­lijk zou dat het hele ver­haal moeten zijn, en het is ook mijn advies: beschouw deze woor­den als twee aparte betekenis­sen die je niet kunt verwisselen.

Maar je voelt hem al aankomen: er is in de prak­tijk wel degelijk een over­steek, want soms zie (met name in het Amerikaans-Engels) je dat bian­nu­al gebruikt wordt in de beteke­nis van “twee­jaar­lijks” in plaats van “twee keer per jaar”. 

Oftewel… bian­nu­al kán ook bien­ni­al beteke­nen, maar niet ander­som. Als je denkt dat dat een bron van node­loze ver­war­ring kan zijn – ik ben het hele­maal met je eens. Van­daar mijn raad: houd ze net­jes uit elkaar. 

Je kunt ook het woord semi­an­nu­al (of semi-annu­al) tegenkomen in de zin van “twee keer per jaar”, dus als syn­on­iem voor bian­nu­al.

Voorbeelden 

  • This is a bien­ni­al plant, so it won’t flower for anoth­er two years.
  • The Olympic Games are held bien­ni­al­ly, alter­nat­ing between Sum­mer and Win­ter games.
  • At our com­pa­ny, employ­ees get bian­nu­al per­for­mance reviews.
  • Women over 40 should be screened for breast can­cer bian­nu­al­ly.

Je ziet dat het, afhanke­lijk van de con­text, meer of min­der duidelijk kan zijn of het gaat om een peri­ode van twee jaar of zes maan­den. In gevallen waar de con­text min­der duidelijk is en je ver­war­ring wilt voorkomen, kun je voor alle zek­er­heid ook kiezen voor een for­mu­ler­ing als every two years of twice a year.

Even opletten

Bij twee andere, ver­wante ter­men is dat ver­schil nooit vast­gelegd in een apart woord. Zo kan biweek­ly twee betekenis­sen hebben: zow­el “twee keer per week” als “elke twee weken”. En bimonth­ly kan ook twee din­gen beteke­nen: “twee keer per maand” en “elke twee maanden”.

In de prak­tijk betekent dit dat bei­de woor­den min of meer onbruik­baar zijn. Je kunt beter kiezen voor twice a week enevery two weeks; en voor twice a month en every two months.

Weetje

Het woord bien­ni­al bestaat al sinds het mid­den van de 16e eeuw. Het onder­scheid met bian­nu­al is pas ontstaan tegen het einde van de 19e eeuw, om het ver­schil tussen “keer twee” en “delen door twee” te verduidelijken.

Tip
Vind je het lastig om te onthouden welk woord (bien­ni­al of bian­nu­al) bij welke beteke­nis hoort? Denk aan de Ned­er­landse woor­den decen­ni­um en mil­len­ni­um. Die gaat over een peri­ode van meerdere jaren: respec­tievelijk 10 en 1000 stuks. Het woord bien­ni­al heeft ook het mid­deldeel ‑enn- (in plaats van ‑ann-), en bien­ni­al gaat óók over meerdere jaren, namelijk twee!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
2 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hein

Vol­gens mij moet u rec­ti­fi­ceren vwb semi­an­nu­al dat imho half­jaar­lijks betekent en dus syn­on­iem aan/ van biannual