Bear with me vs. bare with me

In het Ned­er­lands zeg je zo makke­lijk “even geduld a.u.b.”, daar komt niet eens een werk­wo­ord aan te pas. In het Engels kies je eerder voor een uit­drukking als bear with me, of moet dat nou bare with me zijn? En wat heeft die uit­drukking weer met Ned­er­landse baby’s te mak­en? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Som­mige spelfouten zijn hard­nekkig, maar daarmee zijn ze nog niet goed.

Betekenis en gebruik

  • Bear with me is een uit­drukking waarmee je vraagt om geduld of aan­dacht, voor een korte peri­ode van tijd. 
  • Bare with me klinkt net zoals bear with me, maar is fout. Ver­mi­jd deze schrijfwijze.

Voorbeelden 

  • We’ve almost come to the end of the sto­ry. Bear with me for a few more minutes.
  • The plane will start board­ing short­ly. Please bear with us as we final­ize the preparations.
  • I’m sure I have my notes here some­where… Bear with me, please, I’ll find them in a moment.

Even opletten

De uit­drukking bear with me is een idioom: een com­bi­natie van woor­den die een spec­i­fieke beteke­nis heeft die nietdirect voortvloeit uit de betekenis­sen van de indi­vidu­ele termen.

Je kunt het zien als een soort beeld­spraak: je roept de luis­ter­aar of lez­er op om nog even het geduld te (ver)dragen of de aan­dacht op te bren­gen tot­dat een beloofde uitkomst plaatsvindt.

Weetje

Het woord bear betekent natu­urlijk ook “beer”: het grote gevaar­lijke zoogdi­er. Maar we hebben het hier over het werk­wo­ord bear, dat “dra­gen”, “ver­dra­gen” of “(over)brengen” betekent – denk aan I can’t bear the pain of We will bear the costs.

Daar­naast kan bear ook “voort­bren­gen” beteke­nen, zoals in de uit­drukking to bear fruit of het inmid­dels wat oud­er­wetse She bore him six chil­dren.

In die verleden tijd, bore, vind je ook een link met het Ned­er­lands. Bore is namelijk ver­want aan ons eigen woord geboren. Als een vrouw een kind draagt en het na negen maan­den baart, dan is het kind geboren. Zo zie je dat ook in het Ned­er­lands “dra­gen” en “voort­bren­gen” met elka­ar te mak­en hebben.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties