Barbecue vs. barbeque

Elk jaar staan in de aanloop naar de zomer de folders weer vol met BBQ-aanbiedingen. BBQ-kolen, BBQ-vlees, BBQ-schorten, culinaire BBQ-cursussen, noem maar op…

Maar hoe heet zo’n BBQ nou voluit: een “barbecue” of een “barbeque”? Of mag het misschien allebei?

Waar hebben we het over?

Sommige woorden leggen een lange reis af van de ene naar de andere taal, en dan weer door naar de volgende en zo voort. Gaandeweg verandert dan de spelling –soms zelfs iets te veel, door een misverstand.

Betekenis en gebruik

  • Een barbecue is een apparaat waarmee je voedsel kunt roosteren op een raster boven hete houtskolen.
  • Barbeque is een veel voorkomende misspelling van barbecue.

Het woord barbecue kan daarnaast ook nog betekenen: een bijeenkomst in de openlucht waarbij men voedsel bereidt op een barbecue.

Voorbeelden

  • Sommige barbecues hebben een deksel, zodat er minder warmte verloren gaat.
  • Heb je Marika ook uitgenodigd voor je verjaardagsbarbecue?

Even opletten

De verwarring met de foute spelling “barbeque” is niet vreemd. Een gangbare afkorting voor barbecue is BBQ, waarbij de Engelse letter q klinkt als “cue” en dus zoals het einde van het woord barbecue.

Ook in het Engels komt de spellingsvariant “barbeque” voor, maar die is (net als in het Nederlands) veel minder gebruikelijk dan barbecue, en wordt ook in het Engels door velen als fout gezien.

Weetje

Het woord barbecue is een leenwoord dat het Nederlands bereikt heeft via het Engels, dat het op zijn beurt weer heeft geleend van het Spaans, dat het op zijn beurt weer leeft geleend van het Arawaks.

De Arawaktalen zijn een familie van inheemse talen die gesproken werden in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied voor de komst van de Europese ontdekkingsreizigers in de late 16e eeuw. Zo’n taal werd onder andere gesproken op Hispañola (het huidige Haïti en de Dominicaanse Republiek), een van de eilanden waar het Taíno-volk woonde.

In hun lokale Arawaktaal was een barbakoa een raster van stokken op palen, dat werd gebruikt om op te slapen en ook als verhoging om vlees te roosteren. Een barbecue dus.

Wat vind jij?