Barbecue vs. barbeque

Elk jaar staan in de aan­loop naar de zomer de fold­ers weer vol met BBQ-aan­biedin­gen. BBQ-kolen, BBQ-vlees, BBQ-schort­en, culi­naire BBQ-cur­sussen, noem maar op…

Maar hoe heet zo’n BBQ nou voluit: een “bar­be­cue” of een “bar­beque”? Of mag het miss­chien allebei?

Waar hebben we het over?

Som­mige woor­den leggen een lange reis af van de ene naar de andere taal, en dan weer door naar de vol­gende en zo voort. Gaan­deweg veran­dert dan de spelling –soms zelfs iets te veel, door een misverstand.

Betekenis en gebruik

  • Een bar­be­cue is een appa­raat waarmee je voed­sel kunt roost­eren op een raster boven hete houtskolen.
  • Bar­beque is een veel voorkomende mis­spelling van bar­be­cue.

Het woord bar­be­cue kan daar­naast ook nog beteke­nen: een bijeenkomst in de open­lucht waar­bij men voed­sel berei­dt op een barbecue.

Voorbeelden

  • Som­mige bar­be­cues hebben een dek­sel, zodat er min­der warmte ver­loren gaat.
  • Heb je Mari­ka ook uitgen­odigd voor je ver­jaardagsbar­be­cue?

Even opletten

De ver­war­ring met de foute spelling “bar­beque” is niet vreemd. Een gang­bare afko­rt­ing voor bar­be­cue is BBQ, waar­bij de Engelse let­ter q klinkt als “cue” en dus zoals het einde van het woord bar­be­cue.

Ook in het Engels komt de spellingsvari­ant “bar­beque” voor, maar die is (net als in het Ned­er­lands) veel min­der gebruike­lijk dan bar­be­cue, en wordt ook in het Engels door velen als fout gezien.

Weetje

Het woord bar­be­cue is een leen­wo­ord dat het Ned­er­lands bereikt heeft via het Engels, dat het op zijn beurt weer heeft geleend van het Spaans, dat het op zijn beurt weer leeft geleend van het Arawaks.

De Arawak­tal­en zijn een fam­i­lie van inheemse tal­en die gespro­ken wer­den in Zuid-Ameri­ka en het Caribisch gebied voor de komst van de Europese ont­dekkingsreizigers in de late 16e eeuw. Zo’n taal werd onder andere gespro­ken op His­paño­la (het huidi­ge Haïti en de Domini­caanse Repub­liek), een van de eilan­den waar het Taíno-volk woonde.

In hun lokale Arawak­taal was een bar­bakoa een raster van stokken op palen, dat werd gebruikt om op te slapen en ook als ver­hoging om vlees te roost­eren. Een bar­be­cue dus.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties