Allot vs. a lot

Je kent vast de heel gangbare Engelse uitdrukking a lot. Maar er is nóg een Engels woord dat net zo klinkt: allot. Wat betekent dat, en hoe houd je ze netjes uit elkaar?

Waar hebben we het over?

Homofonen zij vaak lastig als het aankomt op de juiste spelling, omdat je het verschil niet kunt horen. Zeker in een vreemde taal is het dan goed om even extra op te letten.

Betekenis en gebruik

  • Allot is een werkwoord en betekent: toewijzen, toekennen.
  • A lot is een samengesteld bijwoord en betekent: veel, een boel.

Bij het werkwoord allot hoort ook een zelfstandig naamwoord: allotment (toewijzing).

Voorbeelden

  • The governor allotted emergency funds to the tsunami relief efforts.
  • A lot of people prefer reading to dancing.
  • Schools should allot a lot of time for student counselling.

Even opletten

Je komt misschien ook wel eens de spelling “alot” tegen, in de betekenis van a lot. Denk aan zinnen als: I like Kanye’s music alot.

Deze schrijfwijze, alsof het één woord is, is incorrect en kun je beter vermijden.

Weetje

Er is nog een andere term waarin het woord lot (aandeel, lot) gebruikt wordt om een grote hoeveelheid van iets aan te duiden: lots of. Denk aan een zin als: There are lots of reasons to mind your spelling.

Bonus-weetje:
Het gebruik van lot in de zin van “veel van iets” stamt uit de veilingwereld en dateert uit het begin van de 18e eeuw. Soms werden onder één lot (aandeel, object, eenheid – denk aan een lot in een loterij) meerdere voorwerpen geveild. Als bijvoorbeeld iemands bibliotheek onder de hamer ging, dan was dat dus a lot of books, oftewel: een veilingobject dat meerdere boeken omvatte.

Vanuit die betekenis is a lot later uitgegroeid tot de betekenis “een hoop” die we vandaag kennen.

Wat vind jij?