Preventive vs. preventative

Het Engelse woord preventive lijkt erg op zijn Nederlandse tegenhanger. Maar er is ook nog een ander woord dat er erg op lijkt: preventative. Betekent dat hetzelfde – en zo ja, wat is dan het verschil?

Waar hebben we het over?

Verschillende vormen van hetzelfde woord ontstaan soms pas na lange tijd, maar vaak ook al heel snel. In dit geval bestaan beide vormen al eeuwen naast elkaar.

Betekenis en gebruik

  • Preventive is een bijvoeglijk naamwoord en betekent: preventief (verhinderend, voorkomend).
  • Preventative is een bijvoeglijk naamwoord en betekent: preventief (verhinderend, voorkomend).

Je ziet het: deze woorden betekenen precies hetzelfde; het verschil in spelling is alleen een vormverschil.

Voorbeelden

  • Doctors sometimes prefer to give patients preventive treatment.
  • Our company has taken preventative measures to stop attacks from hackers.

Voor de goede orde: in deze beide zinnen zou je dus net zo goed de andere vorm hebben kunnen gebruiken.

Even opletten

Hoewel beide spellingsvormen al heel lang bestaan, wordt preventive wel veel vaker gebruikt. Dat kan ermee te maken hebben dat het de kortere vorm is.

In de grafiek van de gebruiksfrequentie hieronder zie je dat sinds 1900 de voorkeur voor preventive steeds groter is geworden.

Weetje

Dit zijn beide termen die het Engels aan het Latijn heeft ontleend, en die vanaf het midden van de 17e eeuw in gebruik zijn. Het lijkt erop dat preventive (vanaf pakweg 1630) iets ouder is dan preventative (vanaf ongeveer 1650).

2 gedachten over “Preventive vs. preventative”

Wat vind jij?